Rada wydawnicza

 • dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ (przewodniczący)
 • prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. UZ – Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • prof. dr hab. Roman Gielerak – Wydział Informatyki, Elektroniki i Automatyki
 • prof. dr hab. Marian Nowak – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • prof. dr hab. Zdzisław Wołk – Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ – Wydział Nauk Biologicznych
 • dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ – Wydział Humanistyczny
 • dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ – Wydział Prawa i Administracji
 • dr hab. inż. Van Cao Long, prof. UZ – Wydział Fizyki i Astronomii
 • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein – Wydział Mechaniczny
 • dr inż. Krzysztof Kula – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • dr Rafał Ciesielski – Wydział Artystyczny
 • mgr Ewa Majcherek – Wydział Zamiejscowy w Sulechowie
 • inż. Franciszek Runiec (sekretarz)