Rada wydawnicza

  • dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ (przewodniczący)
  • prof. dr hab. Bogumiła Burda
  • dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ
  • dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
  • dr hab. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ
  • prof. dr hab. Beata Gabryś
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
  • dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ
  • inż. Franciszek Runiec (sekretarz)