Hanna Paluszkiewicz

Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017. Zagadnienia wybrane, tom II, Acta Iuridica Lebusana vol. 11

17,00 

Ilość stron: 120

Format: B5

Rok wydania: 2019

Opis

Przekazywane do rąk Czytelników opracowanie Zmiany w prawie karnym materialnym
i procesowym w latach 2013-2017. Zagadnienia wybrane. Tom II stanowi
kontynuację prezentacji wyników badań, prowadzonych w Katedrze Prawa
Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Zielonogórskiego w ramach programu badawczego zatytułowanego Prawo karne
i proces karny po nowelizacji. Zmiany modelowe i ich praktyczna implementacja
w praktyce wymiaru sprawiedliwości.
Pierwotne założenie badawcze obejmowało opracowanie zmian dokonanych
w ustawach karnych w ramach tzw. wielkiej nowelizacji z lat 2013-2015 oraz w ramach
tzw. renowelizacji z 2016 r., stanowiącej odwrót od założeń reformy i podstawę
normatywną dla wprowadzenia nowych, wcześniej nieistniejących rozwiązań
prawnych.

[frg. wstpu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści