Hanna Paluszkiewicz

Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017. Acta Iuridica lebusana vol. 7

25,00 

Oprawa: Miękka

Format: B5

Rok wydania: 2017

Opis

Nieustanne zmiany legislacyjne w zakresie przepisów prawa karnego i postępowania
karnego, począwszy od poważnej reformy prawa karnego i postępowania karnego
dokonanej ustawami z 27 września 2013 r. i 20 lutego 2015 r., poprzez tzw. ustawy
renowelizacyjne z 11 marca 2016 r. oraz 10 czerwca 2016 r. i nowelizacje z roku 2017,
uzasadniają podjęcie badań poświęconych działaniom prawodawcy w tym obszarze
zagadnień. Wprowadzenie a kolejno konsekwentnie odejście od kontradyktoryjnej
reformy zmieniającej filozofię prowadzenia procesu karnego oraz dokonywane od
2013 r. zmiany w prawie karnym materialnym, wprowadzanie nowych typów przestępstw
i nowa polityka karania skłaniają do rozważań oraz analiz nad zaproponowanymi
zmianami i do przedstawiania w tym zakresie pod adresem praktyki wymiaru
sprawiedliwości, jak też ustawodawcy stosownych uwag de lege lata i de lege ferenda.
Niniejsze opracowanie stanowi częściowe podsumowanie programu badawczego
realizowanego w Katedrze Prawa i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 2015-2017, zatytułowanego
Prawo karne i proces karny po nowelizacji.

[frg. wprowadzenia]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści