Hanna Paluszkiewicz

Zmiany w prawie karnym i procesowym w latach 2013-2019, zagadnienia wybrane tom III. Acta Iuridica Lebusana vol. 18

19,01 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 138

Format: B5

Rok wydania: 2020

Opis

Przekazywane do rąk Czytelników opracowanie Zmiany w prawie karnym materialnym
i procesowym w latach 2013-2019. Zagadnienia wybrane tom trzeci stanowi
kontynuację prezentacji wyników badań prowadzonych w Katedrze Prawa
Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Zielonogórskiego w ramach programu badawczego zatytułowanego Prawo karne
i proces karny po nowelizacji. Zmiany modelowe i ich praktyczna implementacja
w praktyce wymiaru sprawiedliwości.
Pierwotne założenie badawcze obejmowało opracowanie zmian dokonanych
w ustawach karnych w ramach tzw. wielkiej nowelizacji z lat 2013-2015 oraz w ramach
tzw. renowelizacji z 2016 r., stanowiącej odwrót od założeń reformy i podstawę
normatywną dla wprowadzenia nowych, wcześniej nieistniejących rozwiązań
prawnych. Prawodawca nie ustaje jednak w nowelizowaniu prawa karnego
(w ujęciu largissimo). Uchwalane są ustawy zmieniające kodeks karny oraz kodeks
postępowania karnego, a także zmieniające postanowienia innych ustaw, związanych
z wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych.

[frg. wprowadzenia]

Dodatkowe informacje

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Redaktor

Pobierz spis treści