Magdalena Hawrysz

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2006-2007

36,75 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 502

Format: B5

Rok wydania: 2009

Opis

m.in.:
Rok 2006
J. Gorzelana, Biblizmy w „Hymnie Boga” Jana Pawła Woronicza, B. Greszczuk, Domeny przestrzeni i czasu w kreacjach metaforycznych poetów Skamandra i Awangardy, M. Idzikowska, Wyraziste właściwości nazewnictwa medialnego połowy XX wieku, M. Kaczor, Kultura słowa w świetle komunikacji międzyludzkiej (przegląd stanowisk badawczych), I. Kotlarska, Nauczanie domowe w świetle „Dziennika nauczyciela domowego”, I. Rutkowska, Mistyk i słowo – formy wyrażania niewyrażalnego, J. Treder, kaszubi, ich mowa i kultura.
Rok 2007
M. Hawrysz, Znaczenie i konceptualizacja pojęcia serce w „Żałosnych trenach” Anny Stanisławskiej, M. Kaczor, Zwroty grzecznościowe w przekazach radiowych, E. Laskowska, Nazywanie i wyrażanie uczuć w języku, I. Pałucka-Czerniak, Pojęcie dystansu naukowego w nauce, U. Majdańska-Wachowicz, Leksykalne nośniki ekspresji w komiksach, M. Uździcka, Charakterystyka stanu badań nad starannie ukształtowaną polszczyzną XIX wieku, K. Węgorowska, Wokół dialektu, gwary, fonetyki międzywyrazowej, zasikania i siakania.

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści