Bazyli Tichoniuk

Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi

21,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 268

Format: B5

Rok wydania: 2004

Opis

Powstała ok. połowy XVI w. Kronika Bychowca reprezentuje najobszerniejszą redakcję latopisów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jak większość zabytków dziejopisarskich tego okresu jest utworem kompilowanym, wykorzystującym wcześniejsze redakcje latopisów litewsko-białoruskich oraz staroruskich, m.in. Latopis Ipatiewski. Znaczący fragment zabytku stanowi jednak część oryginalna, w której dzieje Litwy zostały doprowadzone do roku 1506. Językiem niezachowanego oryginału Kroniki był zachodnioruski w wersji cyrylickiej. W drugiej poł. XVI lub na pocz. XVII w. Kronika została przetransliterowana na alfabet łaciński, z wykorzystaniem norm ortograficznych języka polskiego.

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści