Brygida Beata Cupiał

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami przez samorządy województwa lubuskiego

29,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 198

Format: A5

Rok wydania: 2013

Kategoria:

Opis

Niniejsza publikacja realizowana jest w ramach projektu badawczego własnego nr N N112 33 9438 w dyscyplinie makro- i mikroekonomia pod tytułem „Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Analiza systemowa z wykorzystaniem techniki LCA i GIS do optymalizacji gospodarki odpadami”. Nawiązuje ona w dużej mierze do metodologii nauk o zarządzaniu, a w szczególności do nauki o zarządzaniu środowiskiem, gdyż gospodarka odpadami jest w dyscyplinie naukowej zarządzanie środowiskiem jednym z ważniejszych obszarów zarządzania.
Celem publikacji jest prezentacja gospodarki odpadami w województwie lubuskim jako działania podlegającego planowaniu i zarządzaniu systemowemu przez podmioty publiczne – samorządy terytorialne, które realizują to zadanie w ramach tak zwanych ustawowych zadań własnych. Przedstawienie gospodarki odpadami jako działania planowego, celowego (i zintegrowanego) w świetle specyfiki metod i instrumentów stosowanych w samorządach województwa lubuskiego miało na celu ocenę gospodarności, jej efektywności oraz możliwości optymalizacji za pomocą dostępnych metod i technik. Aby rozwój regionalny dokonywał się w całościowym wymiarze oraz był efektywny i skuteczny, powinien zawierać aspekt aksjologiczny, czyli inaczej mówiąc – stanowić politykę rozwoju. Polityki publiczne mają charakter działań celowych, zamkniętych w czasie, zakładających alokację środków i odpowiedzialności. Znajdują one wyraz w formalnych, umocowanych prawnie dokumentach, aprobowanych przez odpowiednie organy. Polityki publiczne dotyczące ochrony środowiska obejmują działania, których celem jest ograniczanie szkodliwego oddziaływania ludzkiej aktywności na środowisko przyrodnicze. Planowanie, implementacja oraz ewaluacja polityk środowiskowych w związku z występowaniem problemu agencji oraz wysokich kosztów transakcyjnych, jak podkreśla się w literaturze, mogą uniemożliwiać skonstruowanie syntetycznego miernika oceny skuteczności i efektywności działania. W związku z przyjęciem, że teoria rozwoju trwałego i zrównoważonego obejmuje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty, założono, że pojęcie ekoefektywności jest najodpowiedniejsze do wyrażenia wieloaspektowości problemu. Zastosowanie elementów analizy systemowej oraz podejścia teorii efektów zewnętrznych pozwoliło na ujawnienie takich niedoskonałości funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, jakie po zdiagnozowaniu mogą zostać usunięte w ramach doskonalenia procesów zarządzania.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści