Jan Sikora, Kazimierz Zimniewicz

Zarządcze i ekonomiczne zagadnienia działalności parków krajobrazowych w Polsce

18,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 186

Format: B5

Rok wydania: 2022

Kategorie: ,

Opis

Funkcjonujący system ochrony przyrody w Polsce tworzą m.in. parki narodowe, rezerwaty
przyrody, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary Natura 2000. Ważną częścią
tego systemu są również parki krajobrazowe, które zajmują 8% powierzchni kraju,
tworząc znaczący potencjał przyrodniczy, krajobrazowy, kulturowy oraz historyczny.
Są przedmiotem badań przyrodników, ekologów, geografów, prawników. Mniejsze zainteresowanie parkami krajobrazowymi wyrażają przedstawiciele ekonomii i nauk o zarządzaniu. Mało jest też zwartych publikacji naukowych na ten temat. Jednymi z pierwszych w Polsce opracowań poświęconych zarządzaniu parkami były publikacje
książkowe autorstwa Kazimierza Zimniewicza, które ukazały się jednak kilkanaście lat temu. Warto zatem przypomnieć i zaktualizować problemy roli parków krajobrazowych
w ochronie przyrody, ich znaczenie zarówno w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, jak i dla nauki oraz praktyki.
Celem książki jest przedstawienie wybranych problemów organizacyjnych, zarządczych,
ekonomicznych oraz prawnych odnoszących się do parków krajobrazowych. Należałoby podkreślić, że analiza tych pierwszych byłaby niemożliwa bez ukazania ich aspektów prawnych.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści