Artur Kinal

XIX- i XX-wiecze wizje miasta przyszłości wobec społecznych wyzwać współczesnej urbanizacji

18,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 168

Format: B5

Rok wydania: 2005

Opis

Gdzieś na styku wszystkich dziedzin aktywności ludzkiej zainteresowanych omawianą kwestią powstawały wizje miast przyszłości. Wizje te zwykle dawały odpowiedź na obserwowane w rzeczywistości rozwijających się miast kwestie problemowe. Stanowią tym samym wgląd w tło społeczne, odsłaniając problemy i dążenia charakterystyczne dla określonego momentu historycznego w dziejach urbanizacji. Praca niniejsza stawia sobie za zadanie dokonanie analizy komparatystycznej, zestawiającej treść dotychczas powstałych wizji miast przyszłości z uwarunkowaniami współczesnymi. Celem jest ustalenie adekwatności owych wizji do potrzeb naszych czasów, zdiagnozowanie ciągłości lub zmiany w poruszanych kwestiach problemowych, wskazanie potencjalnych możliwości zastosowań proponowanych w nich rozwiązań. Aby taka analiza była możliwa, konieczne jest wyłonienie i uporządkowanie kryteriów, względem których dokonane zostaną porównania. Należy także doprecyzować ramy historyczne, aby jednoznaczne stało się zarówno rozumienie współczesności, jak i okresu porównawczego, z którego zaczerpnięte będą wizje miast do analiz. Należy wreszcie wskazać dane źródłowe zawierające informację o obiektach porównań.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści