Edyta Bartkowiak, Edyta Kahl

Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej Drugiej Rzeczpospolitej

26,25 

Ilość stron: 214

Format: B5

Rok wydania: 2010

Kategoria:

Opis

Historia wychowania jest subdyscypliną pedagogiczną o wyjątkowym znaczeniu. Odkrywa i wprowadza w doniosłe dla teraźniejszości zagadnienia dziejów ludzkości – kształcenie, wychowanie i opiekę. Każde bowiem zjawisko oświatowe (w tych wymienionych obszarach) ma swoją genezę, tradycję, historię, naznaczone szeroko rozumianym kontekstem społeczno-politycznym i kulturowym. Podążanie śladami przodków w poszukiwaniu dowodów edukacyjnej przeszłości wznieca ogień pamięci, a zarazem wywołuje krytycyzm wobec istniejących źródeł informacji o minionych zdarzeniach oświatowych oraz istniejących w piśmiennictwie historycznym i pedagogicznym standardowych interpretacji. Obcowanie z przeszłością skłania do refl eksji, do odczytywania na nowo sensów i znaczeń różnych faktów. Rozwijająca się w ten sposób świadomość historyczna scala czas miniony i obecny, kształtuje naszą tożsamość, uświadamia, kim człowiek był, kim jest i kim się staje.
Niniejsza publikacja poświęcona jest wybranym zagadnieniom oświatowym II Rzeczypospolitej. Po ponad stu latach zaborów był to czas kształtowania się i wyjątkowo intensywnego rozwoju doktryn pedagogicznych, badań nad problemami kształcenia i wychowania, reform społeczno-oświatowych oraz szeroko zakrojonych prac w zakresie edukacji i opieki. Myśl pedagogiczna i działalność oświatowa wniosły trwałe wartości do rozwoju teorii i praktyki w późniejszych latach. Wiele idei, postulatów i koncepcji, wpisanych w dorobek okresu międzywojennego, stało się inspiracją dla współczesności. Nawiązują do nich bądź czynią źródło odniesień współcześni historycy i przedstawiciele różnych dyscyplin społecznych i pedagogicznych.

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści