Marian Sinica

Wybrane obszary badań edukacji literackiej

26,25 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 267

Format: A5

Rok wydania: 2006

Kategoria:

Opis

Przedstawiona publikacja jest wyborem teoretyczno-metodologicznych rozpraw i relacji z badań mieszczących się w polu zainteresowań autora. Skonstruowana została na podstawie wcze­śniej już drukowanych prac w publikacjach zbiorowych, niskona­kładowych, a także w monografii Kultura literacka absolwentów szkół średnich. W nocie bibliograficznej zamieszczonej na końcu publikacji podano dokładne źródła, skąd pochodzą poszczególne teksty. W artykułach tych dokonano pewnych uzupełnień, popra­wek, zaktualizowano częściowo przypisy, dołączono aneksy oraz streszczenia w języku angielskim.
Zebrane artykuły, ze względu na swój charakter, przyporząd­kowane zostały trzem obszarom badawczym:
  1. Z najnowszych dziejów edukacji literackiej.
  2. W kręgu szkolnej i pozaszkolnej recepcji dzieła literackiego.
  3. Dydaktyka literatury i języka, a inne dyscypliny wiedzy.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści