Elżbieta Jastrzębska

Wybrane aspekty kształcenia językowego. Twórczość, interkulturowość, języki specjalne

14,00 

Oprawa: Miękka

Format: B5

Rok wydania: 2022

Kategoria:

Opis

Refleksja nad wybranymi tytułowymi aspektami kształcenia językowego jest obecna w dydaktyce języków obcych od wielu lat. W licznych publikacjach, numerach tematycznych,
aktach pokonferencyjnych, glottodydaktycy (Piccardo 2016; Aden 2008; Pierra 2001; Feldhendler 1997; Jastrzębska 2011 i inni) zastanawiają się nad wzajemnymi relacjami
między twórczością a interkulturowością w procesie kształcenia językowego. Podkreśla się również dwa główne kierunki ekspansji w dydaktyce języków i kultur początku XXI wieku: pierwszy to szybki rozwój języków specjalistycznych, zwłaszcza języka francuskiego specjalistycznego, drugi to rozpowszechnianie się paradygmatu wielojęzyczności i wielokulturowości (Spath 2014, s.160).
Te kierunki rozwoju oraz podejście zadaniowo-działaniowe współczesnej dydaktyki
językowej „wymuszają” twórcze i interkulturowe kształcenie językowe poprzez dobór treści, ale przede wszystkim poprzez stosowanie odpowiednich strategii nauczania/
uczenia się.
Teksty zawarte w niniejszej monografii są próbą zmierzenia się z tą tematyką z perspektywy
własnej praktyki dydaktycznej oraz naukowej refleksji ich autorek i autorów,
pracowników dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści