Agata Bulicz, Beata Springer

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne. Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji tom 5

31,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 440

Format: B5

Rok wydania: 2018

Opis

Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jest obowiązkiem
ustawowym, wynikającym z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. Fundamentalnymi zasadami tej współpracy, zapisanymi również w ustawie, są: pomocniczość, suwerenność stron, partnerstwo, efektywność, uczciwa konkurencja i jawność. W praktyce powinno oznaczać to, że organy
administracji, szczególnie tej samorządowej, realizują zadania ze sfery publicznej
za pomocą organizacji pozarządowych, a jeśli na swoim terenie nie mają takich podmiotów, to dokładają wszelkich starań, aby rozwijać zdolności do samoorganizacji wśród lokalnej społeczności. Praktyka pokazuje jednak, że po prawie piętnastu latach obowiązywania ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie nie udało się stworzyć w Polsce mechanizmu, który doprowadziłby do sytuacji, w której realizatorami dużych
zadań publicznych, głównie ze sfery społecznej, są organizacje pozarządowe.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści