Grażyna Gajewska

Wsparcie dziecka w rozwoju

30,45 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 504

Format: B5

Rok wydania: 2010

Kategoria:

Opis

Przedmiotem zainteresowań prowadzonych poszukiwań była przede wszystkim osoba, głównie jednak dziecko, podlegające opiece i wychowaniu, szerzej edukacji w rodzinie, szkole oraz formach rodzinę wspierających lub zastępujących w wypełnianiu jej podstawowych funkcji opiekuńczych, socjalizacyjnych i edukacyjnych. Wiadomo obecnie, że analizowanie relacji, w jakie z nim wchodzi zarówno osobowych, jak i bezosobowych, w wytwarzanej przez niego i wokół niego przestrzeni życiowej, jest błędem. Dlatego w badaniach przyjęto podejście integrujące, systemowe – czy ekosystemowi, interakcyjne oraz dynamiczne, a tym samym także badania podłużne i eksperymentalne tak jeszcze rzadko stosowane w pedagogice. Zajmując się efektywnością procesu opiekuńczo-wychowawczego, kompensacją braków emocjonalnych, społecznych, edukacyjnych u dzieci w opiece zastępczej, poszukiwania autorki skierowane zostały na kategorię wsparcia jako podstawową i warunkującą rozwiązanie i zrozumienie wielu problemów pedagogicznych dziecka, a także ukazanie perspektyw teoretycznych wskazujących obszary dotąd niewykorzystane.

Zaprezentowane w książce refleksje zainteresować powinny przede wszystkim pedagogów, dla których nie bez znaczenia są zarówno naukowe, jak i praktyczne wyjaśnienia wsparcia dziecka w procesie opieki i edukacji (rodzinnej, szkolnej, pozaszkolnej) oraz jako integrowanie warunkujące pełniejszy rozwój, a dostarczone w książce refleksje i wyniki badań empirycznych wskażą niektóre ważne w tym obszarze kierunki dalszych poszukiwań.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści