Agnieszka Gontaszewska

Własności termofizyczne gruntów w aspekcie przemarzania

21,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 184

Format: B5

Rok wydania: 2010

Opis

Niniejsza praca podejmuje temat właściwości termofizycznych gruntów w aspekcie ich przemarzania, a w szczególności głębokości zachodzenia tego procesu w różnych typach gruntów. Informacje o głębokości zachodzenia tego procesu w różnych typach gruntów. Informacje o głębokości przemarzania gruntów są niezbędne do prawidłowego rozwiązania wielu problemów geotechnicznych czy inżynierskich. Głębokość przemarzania jest zróżnicowana w zależności od regionu, klimatu i rodzaju gruntu. Praca przedstawia nową, dokładniejszą metodę określania maksymalnej głębokości przemarzania gruntów. Metoda ta, w odróżnieniu od obecnie stosowanej, oparta jest na danych klimatycznych oraz właściwościach termofizycznych gruntów.
Praca opisuje przeprowadzone przez autorkę pomiary przewodnictwa cieplnego gruntów. Jak dotąd brak było kompleksowych i precyzyjnych danych na ten temat dla gruntów występujących w Polsce. Współczynnik przewodzenia ciepła jest istotnym parametrem nie tylko przy obliczaniu głębokości przemarzania, ale również przy problemach związanych z tzw. płytką geotermią, czyli uzyskiwaniem ciepła z płytkich warstw Ziemi.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści