Wiktor Trybka

Władcza ingerencja w moc obowiązującą decyzji uprawniającej w związku z kontrolą jej wykonania. Acta Iuridica Lebusana vol. 15

36,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 222

Format: B5

Rok wydania: 2020

Opis

Zbudowanie teoretycznego modelu postępowania prowadzącego do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej stanowi cel niniejszej pracy. Zostanie on osiągnięty przy wykorzystaniu analityczno-prawnej i formalno-dogmatycznej metody badawczej. Opis istoty i podstaw prawnych stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej nastąpi przez pryzmat stosunku i sytuacji administracyjnoprawnej jednostki, której prawa i obowiązki są dotknięte władczą ingerencją organu po zakończonym postępowaniu administracyjnym. Wykorzystanie władztwa administracyjnego w tym obszarze otwiera na nowo możliwość kształtowania uprawnień i obowiązków jednostki w ramach na powrót zaistniałego stosunku procesowego.
Podjęta w pracy tematyka nie doczekała się dotychczas opracowania monograficznego.

[frg. tekstu]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści