Agnieszka Kania-Chramęga

Warunki legalności przerywania ciąży, problemy prawnokarne i społeczne. Acta Iuridica Lebusana, vol. 17

38,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 187

Format: B5

Rok wydania: 2020

Opis

Problematyka przerywania ciąży stanowi zagadnienie interdyscyplinarne, integrujące
wiele dyscyplin naukowych. Chociaż znajomość tego tematu deklarują
przedstawiciele różnych profesji (a de facto niemal wręcz cała opinia publiczna), to
jednak nadal brakuje w pełni przekonującego poglądu, który zunifikowałby spolaryzowane
stanowiska i w konsekwencji pozwolił na udzielenie satysfakcjonującej
odpowiedzi na pytanie, jaki zakres ochrony prawnej (w tym prawnokarnej) należy
przyznać dziecku poczętemu czy też – używając innej terminologii – rozwijającemu
się płodowi. Poszukując zatem optymalnego modelu regulacji dla prawnej ochrony życia
w fazie prenatalnej, trudno nie zgodzić się z zaobserwowaną prawidłowością, że
potrzeba jego wypracowania powraca: „[…] co jakiś czas jak bumerang w dyskursie
prawniczym w Polsce”.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści