Barbara Jurkowska

Uwarunkowania rozwoju współpracy transgranicznej w Europie. Implikacje dla integracji polsko-niemieckiej

37,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 210

Format: B5

Rok wydania: 2018

Kategoria:

Opis

Współpraca między regionami przygranicznymi różnych krajów Europy ma bogatą
tradycję, liczącą kilkadziesiąt lat. Istnienie europejskich związków transgranicznych,
których głównym celem jest przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom, wynikającym
z istnienia granic, stanowi ważny czynnik w urzeczywistnianiu idei zjednoczonej
Europy. Działalność transgraniczna związana jest każdorazowo z lokalną specyfiką
i praktyką życiową, co ma duże znaczenie w umacnianiu i rozwoju sąsiedzkich kontaktów.
Wspólnie podejmowane inicjatywy gospodarcze, społeczne, prawne, naukowe,
kulturalne zbliżają do siebie przygraniczne społeczności, w szerszej zaś perspektywie
są również ważnym elementem postępującej integracji europejskiej i rozwoju ekonomicznego.
Usprawnianie i umacnianie sąsiedzkich kontaktów przygranicznych przybrało
w praktyce formę instytucjonalną przez powołanie różnych związków transgranicznych.

[fragm. wprowadzenia]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści