Agnieszka Olczak

NAKŁAD WYCZERPANY! Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu

28,35 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 220

Format: B5

Rok wydania: 2010

Kategoria:

Opis

Celem książki jest zaakcentowanie znaczenia wychowawczego umowy społecznej, co ukazuje potrzebę wczesnej obecności dzieci w grupie rówieśniczej, bogatej w uporządkowane, pozytywne bodźce społeczne, wychowawcze, edukacyjne. Przedmiotem moich rozważań uczyniłam zatem umowę zawierana między dorosłym a dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz między samymi dziećmi, przy czym postrzegam ją jako płaszczyznę poszukiwania sposobów porozumienia drogą demokratycznych relacji, z uwrażliwieniem na potrzeby drugiego człowieka, z poszanowaniem jego zdania. Umowę społeczną wiążę wprost z wychowaniem ku demokracji, a główną tezą tej książki czynię założenia, iż umowa z dzieckiem może stanowić skuteczny środek przygotowujący je do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym – początkowo w rodzinie, później w grupie rówieśniczej, następnie w społeczności lokalnej i w końcu w państwie. Aby w pełni zrozumieć i docenić możliwości stosowania umowy w pracy wychowawczej w przedszkolu, szkole, rodzinie, należy łączyć treści zawarte w tej książce z danymi zamieszczonymi w drugiej przygotowanej przeze mnie monografii Umowa w edukacji dzieci. Studium metodyczno-praktyczne, traktującej o umowie społecznej w pracy nauczyciela przedszkola; w pracy tej (do lektury której już dziś wszystkich zainteresowanych zachęcam) ukazuję też możliwości zmian w formule edukacji najmłodszych. Adresatami niniejszej ksiązki są nauczyciele akademicy kształcący nauczycieli różnego stopnia, studenci przygotowujący się do pracy z najmłodszymi oraz nauczyciele przedszkolni, którzy na co dzień uczą dzieci budowania relacji z rówieśnikami. Mam nadzieję, że lektura tego opracowania zainspiruje ich do zwrócenia szczególnej uwagi na trudne zagadnienie, jakim jest przygotowanie dziecka do życia w demokratycznym społeczeństwie.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści