Lidia Wawryk

Trudne zachowania, złożone reakcje…, czyli o postawach wychowawców wobec zachowań agresywnych uczniów

45,00 

Oprawa: Miękka

Format: B5

Rok wydania: 2019

Kategoria:

Opis

Zachowania agresywne budzą niepokój zarówno w kontekście społecznych zmian,
jak i znacznego obniżenia wieku młodych ludzi dokonujących czynów agresywnych.
Agresja jest jednym z dominujących problemów społecznych, co wynika
z faktu, iż zachowania agresywne wywodzą się ze społecznie uwarunkowanych zaburzeń
socjalizacji, mogą przyjmować formy zwielokrotnione oraz postać „zjawisk
społecznych”. Zachowania agresywne są złożonym problemem – stanowią kompilację
różnorodnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych,
wzajemnie na siebie napierających. Jedne czynniki wyzwalają kolejne, o różnej
częstotliwości, natężeniu i ilości, a u osób przejawiających agresję występują trudności
natury intrapsychicznej i interpersonalnej. Porównując różnorodne ujęcia
agresji, przemocy oraz agresywności, można określić agresję jako zachowanie,
które zawiera w sobie komponent biologiczny, psychologiczny i społeczny, przejawiający
się w naturze człowieka – jej stanie emocjonalno-motywacyjnym – oraz
pojawiający się w wyniku interakcji społecznych  o zasięgu makrospołecznym
i mikrospołecznym.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści