Hanna Borucińska-Bieńkowska

Transformacja gmin obszaru metropolitalnego Poznania

39,00 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 158

Format: A4

Rok wydania: 2017

Opis

Niniejsza praca jest kontynuacją badań nad kierunkami rozwoju gmin aglomeracji – prowadzonych na przykładzie aglomeracji poznańskiej. Rozszerzenie terytorialne zakresu badań na gminy obszaru metropolitalnego jest wynikiem procesów metropolizacji przestrzeni, niezależnie od tego, czy jest to zjawisko odrębne, czy związane z szybkim wzrostem znaczenia dużych struktur miejskich we współczesnej gospodarce. Podjęte badania przedstawiają próbę pokazania wzajemnych, wybranych, zdaniem autorki istotnych dla celu pracy, powiązań środowiska przyrodniczego, historycznego i zasobów kultury materialnej oraz relacji funkcjonalnych, przestrzennych, społecznych i gospodarczych zachodzących między gminami tworzącymi obszar metropolitalny. Rozwój miasta-metropolii jest warunkiem uruchomienia procesu metropolizacji otaczającej przestrzeni.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści