Agnieszka Kania-Chramęga

Tendencje w rozwoju prawa karnego oraz ich ocena. Acta Iuridica Lebusana vol. 23

82,00 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 558

Format: B5

Opis

Niniejszą pracę poświęcono współczesnym zagadnieniom z obszaru stanowienia oraz wykładni rodzimego prawa karnego materialnego, które powinny pozwolić na wyodrębnienie oraz ocenę tendencji w jego rozwoju1. Wyeksponowana zaś w samym tytule pracy ich „węzłowość” (zasadniczość) służy podkreśleniu (wprost intuicyjnej
a zarazem merytorycznie trudnej do zaprzeczenia prawidłowości), iż niektóre problemy, jakie zaktualizowały się pod rządami obowiązującego Kodeksu karnego (stanowiącego wszak normatywną materię prawa karnego), mają charakter bardziej znaczący od innych i to właśnie wokół nich ogniskuje się uwaga przedstawicieli teorii oraz praktyki prawa karnego. Dokonane w ten sposób „zawężenie” pola badawczego nie może jednocześnie zostać odczytane jako próba uchylenia się od pełnej eksploracji
tematu. Szczegółowa i drobiazgowa analiza wszelkich tendencji (a niekiedy tylko „kierunków” aspirujących do nadania im takiego statusu), towarzyszących (oraz współtowarzyszących) rozwojowi kodeksowego prawa karnego, wykracza już z przyczyn obiektywnych poza możliwość, a niekiedy również i poza potrzebę ich przedstawienia w ramach jednego opracowania typu monograficznego.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Wydawnictwo

Pobierz spis treści