Sebastian Saniuk, Sławomir Kłos

Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach

15,75 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 254

Format: B5

Rok wydania: 2006

Kategoria:

Opis

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz dla menadżerów średniego szczebla zarządzania, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie najnowszych metod i narzędzi wspomagania podejmowania decyzji operacyjnych i taktycznych w przedsię­biorstwach produkcyjnych. Szczególny nacisk położono na zdobycie praktycz­nych umiejętności w korzystaniu z informatycznych narzędzi wspomagających monitorowanie, planowanie i sterowanie przepływem produkcji, systemów wspomagających podejmowanie decyzji w warunkach występujących ograni­czeń zasobowych i finansowych systemu produkcyjnego.
Zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji to umiejętność warunkująca sukces współczesnego przedsiębiorstwa na rynku konsumenta. Problemy związane z podejmowaniem decyzji obejmują całą sferę działalności przedsiębiorstwa począwszy od planowania strategicznego poprzez techniczne przygotowanie produkcji, zarządzanie finansami, kadrami, zaopatrzeniem, planowanie i sterowanie przepływem produkcji, kontroli na dystrybucji goto­wych wyrobów skończywszy.
Istotną pomoc w realizacji zadań jakie stawiane są współczesnym inży­nierom produkcji niosą różne, aktualnie dostępne formy informatycznych na­rzędzi komputerowo wspomaganego zarządzania. Dostępne na rynku rozwią­zania stanowią implementacje sprawdzonych metod modelowania (od symula­cji komputerowej, przez metody modelowania liniowego, na metodach maso­wej obsługi skończywszy) zorientowanych na problemy optymalizacyjne i/lub problemy decyzyjne.

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści