Robert Skobelski

Studia Zachodnie tom 17

33,00 

Ilość stron: 378

Format: B5

Rok wydania: 2015

Opis

ARTYKUŁY I STUDIA
• Paweł Karp, Husycko-polski atak na Nową Marchię – preludium wojny z Zakonem Krzyżackim w 1433 roku
• Piotr Partyka, Wytwórczość włókiennicza w północno-wschodnich Łużycach w XVII-XVIII wieku
• Jarosław Kuczer, „Nowa tradycja”. Administracyjno-ustrojowe związki książąt ze Śląskiem w okresie 1629-1740
• Grzegorz Bosy, Krajobraz kulturowy wsi północnego Śląska w świetle map Christiana Friedricha von Wredego z połowy XVIII wieku
• Łukasz Puślecki, Wielkopolskie programy badań folklorystycznych w pierwszej połowie XIX wieku
• Wiktor Krajniak, Elektryfikacja ziemi lubuskiej 1894-1955
• Małgorzata Świder, Protesty 17 czerwca 1953 roku w polityce i pamięci niemieckiej – przyczynek do obchodów 60. rocznicy Czerwca ’53
• Daniel Koteluk, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w województwie zielonogórskim w latach 1956-1959. Konflikt o pozory władzy
• Stefan Dudra, Hierarchia i duchowieństwo prawosławne wobec tzw. Ziem Odzyskanych i przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1945-1989
• Robert Skobelski, Szpital Wojewódzki w Zielonej Gorze w latach 1975-1990
• Michał Jurczenia, Współpraca województwa lubuskiego z prowincją Hainan
MISCELLANEA

• Hanna Kurowska, Akuszerka na ziemiach polskich w świetle przepisów oraz literatury medycznej z końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku
• Radosław Domke, Kształcenie dzieci i młodzieży w Polsce w latach 70. XX wieku
• Małgorzata Szymczak, „Warto pamiętać”. Miejsca pamięci narodowej i ich rola w edukacji
• Bogumiła Husak, Deklaracje bońsko-kopenhaskie jako wzó r regulacji prawnych wobec mniejszości narodowych we współczesnej Europie
• Michał Palczyński, Metodyka kartografii w warsztacie historyka
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
• Daniel Koteluk, Biskup gorzowski Teodor Bensch w świetle materiałów źródłowych w latach 1956-1958
• Rafał Reczek, Millenium w Zielonej Gorze w dokumentach archiwalnych. Proces badawczy
ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
• Agnieszka Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, „Rozprawy i Studia”, t. (963) 889, 343 ss. (Andrzej Wałkówski)
• Alina Polak, Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku, Wydawnictwo „Scriptorium”, Opole 2014, 473 ss. (Andrzej Wałkówski)
• Małgorzata Machałek, Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wydawnictwo „Kadruk”, Szczecin 2012, 427 ss. (Daniel Koteluk)
• Klucze niemieckiej historiografii do historii o Polsce. Uwagi na marginesie książki Michaela G. Müllera Zrozumieć polską historię, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, „Poznańska Biblioteka Niemiecka”, 505 ss. (Jarosław Kuczer)
• O Lubuskim eseistycznie. Recenzja tomu Marcelego Tureczka Ziemia Lubuska – społeczny wymiar dialogu o przeszłości i teraźniejszości, Stowarzyszenie Czas A.R.T., Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Zielona Góra, Wschowa–Zielona Góra 2014, 454 ss. (Marta Jadwiga Bąkiewicz)

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

ISSN

Miejsce wydania

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści