Robert Skobelski

Studia Zachodnie t. 21

25,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 258

Format: B5

Rok wydania: 2019

Opis

Genezy idei ruchu kanoników regularnych można doszukać się już na przełomie IV/V wieku, a w roku 533 w dokumentach z synodu w Clermont można zauważyć,
że kanonicy i ich sposób organizacji życia duchowego zostali w kościele wyraźnie
odróżnieni. Reforma gregoriańska i zmiany, jakie dokonywały się w Kościele w XI i XII wieku to czas ekspansji idei ruchu kanonickiego. Było to zjawisko tak silne,
że w opinii Karla Bosla wiek XII można nazwać wiekiem kanoników regularnych. Reguła św. Augustyna, którą się kierowali oraz duchowość średniowiecznego kanonikatu
regularnego6 zostały w historiografii bardzo dobrze opracowane.

[frg. tekstu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

ISSN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści