Dariusz Dolański

Studia Zachodnie tom 12

25,20 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 332

Format: B5

Rok wydania: 2010

Opis

Krzysztof Benyskiewicz, Dyspensa małżeńska w Nowym Kramsku w pierwszej połowie XIX wieku.

– Vaclav Horcicka, Vystěhovalecký faktor v rakousko-uherské politice vůči Spojeným státům americkým v letech 1915-1916.
– Radosław Domke, Argumentacja geopolityczna w prasie polskiej 1945-1948 jako element realizacji polskiej myśli zachodniej.
– Piotr Krystians, Organizacje wspomagające Milicję Obywatelską w powiecie zielonogórskim w latach 1945-1950.
– Fatima Nowak-Małolepsza, Niemcy na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1950
– Bernadetta Nitschke, Polska Ludowa wobec ludności autochtonicznej na przykładzie Ziemi Babimojskiej.
– Wiesław Hładkiewicz, Daniel Koteluk, Stan liczebny Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w powiecie żarskim 1949-1957.
– Stefan Dudra, Władze bezpieczeństwa wobec działalności metropolity Dionizego w latach 1945-1960.
– Sławomir Krzyżanowski, Millenium polskie w świetle prasy regionalnej Ziem Zachodnich.
– Małgorzata Świder, Sierpień 1980 – zaskoczenie czy spodziewany wybuch? Konflikt społeczno-polityczny w Polsce w ocenach dziennikarzy zachodnioniemieckich.
– Sebastian Pyrek, Przebieg kampanii wyborczej i wyborów z 4 czerwca 1989 roku w województwie zielonogórskim.
– Anna Bielska, Kazimierz Marcinkiewicz jako publicysta miesięcznika katolickiego „Aspekty”. Wizja państwa i społeczeństwa polskiego w pierwszych latach III RP.
Materiały źródłowe
– Eligiusz Podolan, Zakon karmelitów w Kożuchowie.
Recenzje i omówienia
Międzyrzecz – dzieje miasta, red. Wojciech Strzyżewski, Marceli Tureczek, Międzyrzecz 2009, ss. 440 (Joanna Karczewska).
– Radosław Skrycki, Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca XVIII wieku, Warszawa 2008, ss. 171 + 22 ilustracje na 11 wklejkach (Bogusław Czechowicz).
– Anna Barłóg, Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Poznań 2008, ss. 111 (Grażyna Wyder).
– Halina Sajewska, Polski Czerwony Krzyż w dziejach Gniezna 1919-2004, Gniezno 2006, ss. 670 (Urszula Świderska-Włodarczyk).
Ewangelicy na Górnym Śląsku w ruchu oporu wobec hitleryzmu i stalinizmu (1939-1946), red. Jan Szturc, Katowice 2007, ss. 112 (Ryszard Michalak).
– Tony Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008, ss. 1020 (Dariusz Fabisz).

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

ISSN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści