Dariusz Dolański

Studia Zachodnie tom 15

25,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 250

Format: B5

Rok wydania: 2013

Opis

Artykuły
Jarosław Kuczer, Cudzoziemska arystokracja w „prowincji przygranicznej”. Problem udziału imigrantów w pracach administracji śląskiej (1629-1740)
Yaman Kouli, Economic Policy and the Movement of Factories in the German Sphere of Influence during World War II (1943/44) – the Role of Lower Silesia and the Eastern German Territories
Damian Utracki, Polityka onomastyczna władz jako element przywracania polskości na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej (na przykładzie nazewnictwa powiatu słubickiego)
Przemysław Bartkowiak, Bogdan Rusinek – założyciel oraz dowódca konspiracyjnej organizacji młodzieżowej „Harcerstwo Polskie” działającej na terenie Drezdenka w latach 1950-1951
Stefan Dudra, Zmiany w polityce państwa wobec mniejszości narodowych w 1952 roku na przykładzie Łemków osiedlonych na Ziemi Lubuskiej
Paweł Karp, Daniel Koteluk, Ksiądz Ludwik Mucha (1904-1962). Kapelan „Hubala”, kapłan czasu trudnych wyborów
Piotr Krystians, Tajni współpracownicy Milicji Obywatelskiej na Ziemi Lubuskiej (1945-1989)
Hanna Kurowska, Liczba mieszkańców Zielonej Góry w latach 1945-2010
Bohdan Halczak, Powiatowe instancje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wobec ludności ukraińskiej w powiecie zielonogórskim w latach 1949-1989
Radosław Domke, Handel, zaopatrzenie oraz rzemiosło i usługi w Zielonej Górze w latach 80. XX wieku
Krzysztof Wasilewski, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Gorzowie Wielkopolskim w schyłkowym okresie swojego istnienia (1989-1990)
Kamil Glinka, Granica i pogranicze polsko-niemieckie na forum Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-2004


Materiały źródłowe
Michał Trojanowski, Problem strefy nadgranicznej w aktach Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze


Recenzje
Marceli Tureczek, Zabytki w krajobrazie kulturowym Międzyrzecza i okolic, Międzyrzecz 2012, ss. 253 (Tomasz Nodzyński)
Dwie publikacje o generale Kazimierzu Sosnkowskim. Lech Wyszczelski, Generał Kazimierz Sosnkowski, Warszawa 2010, Wydawnictwo Bellona, ss. 387; Jerzy Kirszak, Generał Kazimierz Sosnkowski 1885-1969, Warszawa 2012, Instytut Pamięci Narodowej, ss. 471 (Ireneusz Wojewódzki)
Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, przełożył Wojciech Chudoba, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 432 (Hanna Kurowska)
Daniel Johnson, White King and Red Queen, Atlantic Books, London 2007, ss. 383 (Radosław Domke)

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

ISSN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści