Joanna Markiewicz-Stanny, Piotr Łukomski

Stan nadzwyczajny. Analizy z prespektywy nauk politycznych i prawnych

33,00 

Oprawa: Miękka

Format: B5

Rok wydania: 2015

Opis

Zagadnienie stanów nadzwyczajnych nie jest przedmiotem szerokiego zainteresowania badaczy prawa, filozofii, czy też nauk prawnych. Z tego też powodu każda kolejna publikacja na ten temat jest bardzo pożyteczna, szczególnie zaś wtedy, gdy stanowi zbiór różnych – uniwersalnych i szczegółowych  – wątków związanych z szeregiem kwestii wprost lub pośrednio odnoszących się do organizacji państwa, stausu jednostki, czy też realizacji określonych zadań przez konkretne instytucje w czasie trwania stanu nadzwyczajnego. Z tego też powodu próba wyjaśnienia samego pojęcia, źródeł powstania stanów zagrożenia, a w szczególności sposobów ich eliminacji – a w konsekwencji wprowadzania zmian będących przecież złożonym „procesem”, a więc procesem ulepszania, poprawiania, eliminacji błędów na przyszłość – zasługuje na uznanie. Już z tego powodu można uznać, że recenzowanana praca powinna zostać opublikowana. Eliminuje bowiem dość istotną lukę w obszarze naukowej dyskusji, dostarczając jednocześnie wielu cennych uwag i spostrzeżeń, które będą mogły być wykorzystane w praktyce funkcjonowania istniejących rozwiązań prawnych oraz założeń doktrynalnych w obszarze zagadnienia stanów nadzwyczajnych.

[fragment recenzji prof. dr. hab. Mariusz Jabłoński]

Monografia została podzielona na trzy części, choć ów podział w wielu miejscach można uznać jedynie za umowny i oparty na tych wątkach, które w poszczególnych opracowaniach dominują. Przedstawiamy zatem czytelnikowi analizy mające rys filozoficzny, teoretyczny i doktrynalny, choć podkreślić wypada, że ich Autorzy nie uciekali od odwołań do aktualnie obowiązującego prawa. Następnie narracja naukowa biegnie przez porządek prawa polskiego, co do którego Autorzy dokonują diagnozy jego adekwatności i aktualności, jeśli chodzi o regulację prawną stanów nadzwyczajnych. Część trzecią stanowi ujęcie międzynarodowe, sygnalizowane i obecne już silnie w tekstach umieszczonych na początku zbioru. Zagadnienia podjęte w ostatniej części są skoncentrowane na problematyce międzynarodowej nie tylko poprzez nawiązania do standardów prawa międzynarodowego praw człowieka czy prawa UE, ale też pogłębione studia praktyki i prawodawstwa państw obcych. Pozostaje nam wyrazić nadzieję, że przeprowadzona w niniejszym zbiorze refleksja nad instytucją stanu nadzwyczajnego stanie się inspiracją do dalszych badań i dyskusji nad stanem nadzwyczajnym we współczesnym świecie.

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści