Andrzej Ksenicz

Ścieżkami bohaterów Antona Czechowa

18,90 

Oprawa: Miękka

Format: A5

Rok wydania: 2007

Kategoria:

Opis

Autor Stepu nie przewidywał zbyt długiego zainteresowania czytelników swoją twórczością, ale pomylił się zapewne nie tylko dlatego, że opinię tę wygłaszał początkujący pisarz. Dawała możne znać o sobie również wrodzona skromność oraz pokora młodego człowieka. Najistotniejszą jednak przesłanką, warunkująca niewłaściwą ocenę trwałych wartości setek krótkich opowiadań z pierwszego okresu twórczości, było to, iż najprawdopodobniej nie zdawał on sobie sprawy z faktu, że publikowane wtedy humoreski, scenki, krótkie opowiadania i pierwsze utwory dramatyczne zawierają tak wielki ładunek prawdy o człowieku. Ta charakterystyczna cecha jego talentu twórczego – którą początkowo nie tyle źle odczytywano, co niezbyt wyróżniano na tle ogólnej tendencji w literaturze rosyjskiej lar osiemdziesiątych XIX wieku – pozwoliła wnieść do literatury tego okresu, nowe akcenty tematyczne oraz ducha pokory. Dawało to młodemu autorowi możliwość pokazania postaci literackich, znanych z pisarstwa Nikołaja Gogola, Fiodora Dostojewskiego, Lwa Tołstoja oraz pisarzy zachodnioeuropejskich, będących u tych autorów nosicielami określonej idei czy zasady moralnej – w sposób obiektywny bez konieczności zasugerowania czegoś, co mogło być odczytane jako programowy zamysł pisarza. O konsekwencjach takiego stanowiska twórczego Czechowa powiedziano już, wydawałoby się, wiele, tym niemniej od tego właśnie momentu rozpoczniemy nasze wędrowanie ścieżkami wytyczonymi przez bohaterów autora opowiadania W drodze.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści