Zdzisław Wołk

Relacje. Studia z nauk społecznych , nr 6/2018

12,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 87

Format: B5

Rok wydania: 2019

Opis

Przedkładamy do lektury kolejny numer „Relacji” z nadzieją, że zostanie przyjęty życzliwie. Szeroka formuła tematyczna pisma umożliwia publikowanie w nim artykułów
osób reprezentujących różne dyscypliny nauki. W numerze szóstym zostały więc zamieszczone teksty zróżnicowane pod względem tematycznym. Także podobnie jak w poprzednich numerach doświadczenie naukowe Autorów jest również bardzo różne. Są więc teksty uznanych badaczy, jak też osób debiutujących. Naszym dążeniem jest umożliwienie publikowania tekstów przez wszystkich, niezależnie od doświadczenia i pozycji naukowej. Jednym z celów jest, oprócz upowszechniania wyników badań naukowych,
także stwarzanie możliwości zamieszczania tekstów przez osoby startujące w obszarze nauki, doskonalące swój warsztat pisarski.
W numerze szóstym „Relacji” znalazły się m.in. kolejne artykuły autorów wietnamskich.
Jest to następstwo coraz intensywniej rozwijającej się współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z uczelniami wietnamskimi. Współpraca ta w coraz znaczniejszym zakresie dotyczy nauk społecznych, szczególnie wpisują się w nią pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej.

[frg. od redakcji]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISSN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści