Zdzisław Wołk

Relacje, nr 8/2019. Studia z nauk społecznych. Kultura, edukacja i pomoc społeczna – wybrane problemy teorii i praktyki

12,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 150

Format: B5

Rok wydania: 2022

Opis

Szanowni Czytelnicy,
oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Relacji”. Niestety, także niniejszy tom jest publikowany
ze znacznym opóźnieniem. Przyczyn tego jest wiele, niemniej wyrażamy zadowolenie, że udało nam się zebrać teksty umożliwiające przygotowanie numeru do druku.
W rekomendowanym tomie znajduje się recenzja książki oraz dziesięć tekstów. Tym razem nie zostały one pogrupowane ze względu na to, że głównym przesłaniem towarzyszącym przy ich pozyskiwaniu było profilowanie tomu na zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki ze szczególnym naciskiem na zagadnienia metodyczne. Odnaleźć je można w każdym z przedstawionych artykułów, z których wyodrębnione zostały jedynie
dwa, będące raportami z badań empirycznych.
Liczymy, że w przyszłości będziemy mogli powrócić do koncepcji realizowanej w poprzednich numerach. Biorąc jednak pod uwagę, iż pedagogika jest dyscypliną praktyczną, nie zamykamy łam pisma dla opracowań metodycznych, tym bardziej że dzielenie się aktualnymi doświadczeniami przez praktyków i dydaktyków uważamy za cenne i przydatne.
Jako Redakcja uważamy, że utrzymanie pisma jest pożądane, stanowi ono bowiem platformę prezentowania wyników badań oraz doświadczeń i przemyśleń przedstawicieli
nauk społecznych. Deklarujemy otwartość na publikowanie tekstów polemicznych, dyskusyjnych, a także zachęcamy nauczycieli akademickich wraz ze swoimi studentami,
doktorantów, młodą kadrę naukową do zamieszczania na naszych łamach swoich artykułów. Zdajemy sobie sprawę, że szczególnie cenne w środowisku akademickim są publikacje w czasopismach wysoko punktowanych, jednakże szczególnie w przypadku
tekstów debiutanckich „Relacje” mogą być dobrą drogą do nabierania doświadczeń w zakresie pisarstwa naukowego.

[frg. wstepu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISSN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści