Magdalena Skibińska

Realizacja zasad postępowania cywilnego na tle aktualnych zmian KPC. Acta Iuridica Lebusana vol. 21

54,00 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 368

Format: B5

Rok wydania: 2022

Opis

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.) należy do najczęściej nowelizowanych aktów prawnych obowiązujących w polskim systemie prawnym. W ostatnich latach najważniejsze zmiany zostały wprowadzone m.in. ustawami nowelizującymi z 10.09.2015 r., 4.07.2019 r. i 13.02.2020 r. Poza tym szereg odrębności ustanowiono w ustawie z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz w ustawie ją nowelizującej z 28.05.2021 r. Przyjęte w tych aktach prawnych zmiany w obrębie przepisów cywilnoprocesowych wpływają istotnie na rozumienie zasad postępowania cywilnego, dlatego Autorzy niniejszej monografii poddali je dogłębnej analizie w prowadzonych przez siebie rozważaniach.

[frg. wtępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści