Marzanna Farnicka

Psychospołeczne uwarunkowania pozytywnej adaptacji w adolescencji

39,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 237

Format: B5

Rok wydania: 2018

Kategoria:

Opis

Celem prezentowanej monografii pod tytułem Psychospołeczne uwarunkowania pozytywnej
adaptacji w adolescencji było lepsze zrozumienie uwarunkowań przebiegu adaptacji
rozwojowej i mechanizmów podatności na czynniki ryzyka w okresie wczesnej i późnej
adolescencji na przykładzie wybranych efektów rozwoju. Jako przejaw opisywanego i wyjaśnianego
procesu rozwojowego przyjęto poziom realizacji zadań rozwojowych, a o jego
efektach wnioskowano na podstawie osiągnięć szkolnych i sposobie funkcjonowania
w relacjach interpersonalnych zachowań sprawcy lub ofiary. Podjęty problem badawczy
osadzony jest w paradygmacie psychopatologii rozwojowej. W pracy przyjęto dwufazową
periodyzację okresu dorastania i wyróżniono dwa okresy: wczesną i późną adolescencję.
Niniejsza monografia składa się z trzech części. Pierwsze cztery rozdziały mają
charakter teoretyczny. Kolejne trzy poświęcone są prezentacji wyników badań własnych.
Natomiast rozdział ostatni stanowi próbę uogólnienia uzyskanych rezultatów
w kategoriach rozwojowych czynników ryzyka i czynników ochronnych.

[fragm. wprowadzenia]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści