Tatiana Rongińska

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2/2018. Człowiek w całokształcie życia: rodzina – edukacja – praca

23,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 182

Format: B5

Rok wydania: 2019

Opis

Przedstawiamy Państwu drugi numer 2018 roku półrocznika „Psychologiczne Zeszyty
Naukowe”. Zgodnie z przyjętą koncepcją czasopisma artykuły zamieszczone
w niniejszym numerze skupiają się wokół problematyki od początku obecnej na naszych
łamach: funkcjonowania człowieka w głównych obszarach życiowych: rodziny,
edukacji i pracy.
Wśród autorów tekstów znajdują się są przedstawiciele akademickich ośrodków
psychologicznych zarówno polskich, jak i zagranicznych. W tym numerze kontynuujemy
rubrykę „Doniesienia z badań studenckich”, gdzie zamieszczamy opracowania
naukowe studentów kierunku psychologia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Publikacje
studentów są wyrazem ciągłości kształcenia i rozwoju zawodowego młodych naukowców
na drodze stawania się profesjonalistami w dziedzinie psychologii. Zgodnie z założeniami
Konstytucji dla Nauki publikowanie tekstów studentów podczas studiów jest
przykładem rozwiązań projakościowych. Kontynuujemy również rubrykę „Sprawozdanie
z konferencji” i przestawiamy sprawozdanie z IV Interdyscyplinarnej Studenckiej
Konferencji Naukowej „Projekt: Mistrz”.
Opracowania zaprezentowane w niniejszym numerze mają charakter teoretyczny,
przeglądowy, a także empiryczny.

[od redakcji]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści