Tatiana Rongińska

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2019. Człowiek w całokształcie życia: rodzina – edukacja – praca

15,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 196

Format: B5

Rok wydania: 2019

Opis

Przedstawiamy Państwu pierwszy numer 2019 roku półrocznika „Psychologiczne Zeszyty Naukowe”.
Zgodnie z przyjęta koncepcją czasopisma artykuły zamieszczone w tym numerze skupiają się wokół trzech tematów od początku obecnych na naszych łamach: funkcjonowaniem
człowieka w głównych obszarach życiowych: Rodziny, Edukacji i Pracy.
Wśród autorów tego numeru są przedstawicieli akademickich ośrodków psychologicznych
zarówno polskich, jak i zagranicznych. W tym numerze kontynuujemy rubrykę Doniesienia z badań studenckich, gdzie zamieszczamy opracowania naukowe studentów kierunku psychologia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Publikacje studentów
są wyrazem ciągłości kształcenia i rozwoju zawodowego młodych naukowców na drodze stawania się profesjonalistami w dziedzinie psychologii. Zgodnie z założeniami Konstytucji Dla Nauki publikowanie tekstów studentów podczas studiów jest przykładem
rozwiązań projakościowych.

[od redakcji]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISSN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści