Dorota Angutek

Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, Archiwum Etnograficzne tom 58

32,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 224

Format: B5

Rok wydania: 2016

Opis

Przedstawiany w kolejnym tomie „Archiwum Etnograficznego” zbiór artykułów stanowi tylko część wygłoszonych podczas konferencji referatów. Uporządkowanie tego materiału jest odmienne od porządku ustalonego na konferencji, ponieważ dyskusje ujawniły nieco inne powiązania merytoryczne między treściami referatów. Najważniejszymi czterema zagadnieniami, wokół których oscylowały referaty, a w książce wyraźnie utrzymano taką orientację tematyczną, były: (1) Dotychczasowe działania oraz nowe zadania współczesnej antropologii kulturowej/etnologii w zakresie edukacji wielokulturowej, która ma przyczyniać się do efektywnego poszerzania wiedzy naszego społeczeństwa na temat żyjących wśród nas imigrantów i przedstawicieli mniejszości etnicznych oraz narodowych, przeciwdziałać nietolerancji, myśleniu i zachowaniom o podłożu ksenofobicznym czy rasistowskim. (2) Wiodące antropologiczne koncepcje wielokulturowości i ich aplikowanie do realiów polskich przez badaczy akademickich oraz praktyków – muzealników, liderów środowiskowych, instytucje samorządowe i pozarządowe, osoby i organizacje odpowiedzialne za kształtowanie polityki w tej sferze, w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim. (3) Aktualny stan badań nad wielokulturowością w Polsce w kontekście najnowszej imigracji oraz zróżnicowania kulturowego obywateli polskich. (4) Metodyka eksploracji etnograficznych w zakresie wielokulturowości i metodyka edukacji międzykulturowej. (5) Próby stworzenia polityki lokalnego multikulturalizmu. Problematyka czwartego tematu rozkładała się w książce w obszarach wskazanych w punktach wcześniejszych.

Dodatkowe informacje

Wydawnictwo

,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Redaktor

Rok wydania

ISSN

Pobierz spis treści