Barbara Literska, Rafał Ciesielski

Przestrzenie recepcji muzyki współczesnej

33,60 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 223

Format: B5

Rok wydania: 2008

Kategoria:

Opis

Niniejsza Księga Pamiątkowa Przestrzenie recepcji muzyki współczesnej de­dykowana jest Profesorowi Mirosławowi Bukowskiemu w siedemdzie­siątą rocznicę urodzin. W założeniu Księga ma prezentować przede wszystkim sylwetkę i doro­bek kompozytorski Profesora oraz naukowe interpretacje wybranych z jego twórczości nurtów i dzieł. Stąd w pierwszym rzędzie publikacja zawiera notę biograficzną oraz indeks twórczości Jubilata. W dalszym planie Księga sta­nowić ma forum dla przedstawienia badań i refleksji na temat współczesnej muzyki i kultury muzycznej.

Dodatkowe informacje

Autor

,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści