Daniel Fic

Problemy zarządzania w samorządzie terytorialnym. Aspekty instytucjonalizacji poza schematem

65,00 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 426

Format: B5

Rok wydania: 2011

Kategoria:

Opis

W pierwszej części opracowania (Geneza samorządu i powstawanie społeczeństwa obywatelskiego – rozdziały 1 i 2) przedstawiono pojęcie, istotę i systemowy model zarządzania w samorządzie terytorialnym oraz wybrane elementy samorządu terytorialnego z historii rozwoju naszej cywilizacji, z eksponowaniem podziałów terytorialnych (traktując terytorium i stabilność terytorialną jako najważniejszy wymiar powstawania autonomii terytorialno-politycznej). W drugiej części (Ewolucja samorządu terytorialnego w Rosji, Niemczech, Szwajcarii oraz w Polsce w XX wieku – rozdziały 3 i 4) przedstawiono problemy rozwoju samorządu terytorialnego w Rosji, Niemczech i Szwajcarii oraz scharakteryzowano formy organizacji samorządu terytorialnego w odradzającej się Rzeczypospolitej po 1918 roku, a także reformy terytorialno-administracyjne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1945-1990 oraz problemy tworzenia samorządu terytorialnego po 1989 roku, w III Rzeczypospolitej (gdzie wyróżniono trzy etapy jego rozwoju: etap pierwszy, gminny: 1990-1998, etap drugi: 1999-2004, etap trzeci po wejściu Polski do Unii Europejskiej). Trzecia część (Próba diagnozy – rozdziały 5 i 6) poświęcona jest charakterystyce samorządu terytorialnego w województwie lubuskim (zawiera przykłady instytucjonalizacji przedsięwzięć realizowanych przez samorządy terytorialne województwa bądź z ich udziałem), a także dylematom związanym z zarządzaniem w regionie. W części tej przedstawiono także wybrane spojrzenia, koncepcje, podejścia, schematy wykorzystywane w zarządzaniu publicznym lub proponowane do wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samorządu terytorialnego w warunkach globalizacji i nowych technologii informacyjnych.

[Fragment Wprowadzenia]

Książka ma cztery podstawowe atrybuty decydujące o jej atrakcyjności:
– odniesienie teorii do stanu faktycznego,
– studia przypadku opierające się na sytuacjach hipotetycznych, ale będących wynikiem doświadczeń empirycznych oraz materiałów źródłowych zgodnych z rzeczywistością,
– podjęcie kwestii gruntowniejszego wdrożenia dorobku dyscypliny „zarządzanie” do działalności samorządowej, problemu dotąd zaniedbywanego, a tak przydatnego w usprawnianiu działalności zarządczej,
– opisanie w kontekstach: historycznym, ewolucyjnym, politycznym uwarunkowań dotyczących rozwoju samorządności i regionalizacji.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści