Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Problematyczność inkluzji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami i o szczególnych potrzebach

41,00 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 346

Format: B5

Rok wydania: 2020

Kategoria:

Opis

Dynamiczne zmiany współczesnej gospodarki globalnej charakteryzują się występowaniem
z coraz większą częstotliwością różnego rodzaju zakłóceń, turbulencji i kryzysów. Reakcja na nie, sposób ich niwelowania czy choćby osłabiania jest niestety ciągle nieadekwatny i dlatego często nieskuteczny. Stosowane dotąd konwencjonalne, antykryzysowe i typowe dla industrialnej cywilizacji metody, jak podkreśla Elżbieta Mączyńska, okazują się w obecnych realiach zawodne. Tymczasem przyczyny różnych
perturbacji czy nierzadko eskalujących trudności są wielorakie, bardzo złożone i synergicznie sprzężone. Co więcej dwie z nich mają szczególne znaczenie. Pierwsza wiąże się z cywilizacyjnymi zmianami inspirowanymi rewolucją informacyjną, druga zaś wynika przede wszystkim z niedostatecznego zakorzenienia gospodarki w relacjach społecznych, co skutkuje narastaniem społecznych nierówności i różnych form wykluczenia
społecznego. Chodzi zatem o istotne kwestie związane z uczestnictwem wszystkich
obywateli, w tym z niepełnosprawnościami w różnych sferach czy dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, ale także o tworzenie tym osobom możliwości lub ograniczeń w dostępie do ważnych społecznie zasobów.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści