Andrzej Bisztyga, Anna Chodorowska, Anna Feja-Paszkiewicz

Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy. Acta Iuridica Lebusana vol. 12

92,00 

Ilość stron: 574

Format: B5

Rok wydania: 2019

Opis

Samorząd terytorialny stanowi istotny element ustroju demokratycznego państwa.
Ustrój władzy lokalnej demokratycznego państwa z założenia cechuje dualizm, zgodnie z którym oprócz wyposażonej w pewien zakres zadań lokalnych administracji rządowej funkcjonują jeszcze komunalne korporacje o szczególnym statusie prawnym reprezentujące interesy lokalnych wspólnot, którym są podporządkowane.
Są to jednostki samorządu terytorialnego, którym mocą Konstytucji RP służy prawna osobowość, prawo własności i inne prawa majątkowe oraz których samodzielność podlega ochronie prawnej. Ponadto, w odniesieniu do zadań publicznych o charakterze nieogólnopaństwowym, samorządowi terytorialnemu służy konstytucyjnie wyrażone domniemanie kompetencji. Obrazu ustrojowej pozycji samorządu terytorialnego dopełniają konstytucyjne zasady jego samodzielności oraz decentralizacji władzy publicznej.
Problematyka samorządu terytorialnego stanowi jeden z obszarów badań naukowych realizowanych w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego.

[ze wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

, ,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści