Adam Jarosz, Beata Springer

Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego, tom 3

29,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 206

Format: B5

Rok wydania: 2017

Opis

Samorząd powiatowy w polskim ustroju został przywrócony w 1998 r., jednakże jego
tradycja ma korzenie sięgające XII w., kiedy to po raz pierwszy wprowadzono urząd
starosty. Powiaty istniały również w państwach zaborczych w XIX w., po odzyskaniu
w 1918 r. niepodległości, a także w PRL do momentu wprowadzenia reform lat 1972-
1975. Mają zatem długą tradycję na polskich ziemiach i są konieczne dla sprawnego
funkcjonowania administracji publicznej. Przez ponad 20 lat, kiedy nie istniały, zastąpiono
je podziałami specjalnymi i jednostkami rejonowymi, co najlepiej dowodzi,
że w państwie dużym terytorialnie i ludnym, jakim jest Polska, jednostki szczebla ponadgminnego
są konieczne. Podobne jednostki i struktura trójszczeblowa funkcjonują
również w największych państwach europejskich.
Dzisiejsze powiaty są jednak jednostkami słabymi, niedofinansowanymi, najczęściej
krytykowanymi, a wręcz ich istnienie bywa kwestionowane.

[Ze wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści