Agnieszka Gandecka, Grzegorz Gołembski, Jolanta Adach, Paweł Czechowski

Potencjał turystyczny podregionu zielonogórskiego

27,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 190

Format: B5

Rok wydania: 2020

Kategoria:

Opis

Rozwój technik komunikacyjnych, przede wszystkim Internetu, a także zmiany zachodzące w transporcie kolejowym, drogowym, a w szczególności lotniczym, spowodowały, że konkurencja między regionami o turystów i inwestorów nabiera charakteru globalnego. W tej walce konkurencyjnej coraz mniejsze znaczenie ma odległość między miejscami emisji a miejscami recepcji. Dzięki zastosowaniu modelu grawitacyjnego, stwierdza się bowiem malejącą siłę odwrotnej zależności, między napływem turystów a odległością geograficzną, co świadczy o stopniu rozwoju infrastruktury transportowej, przekładającej się na ograniczenie odległości w przestrzeni geograficznej (Gołembski i Majewska 2019). Szczególną rolę w rozwoju tej infrastruktury odgrywa transport lotniczy. Świadczy o tym duża dynamika przyrostu liczby pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych wg krajów, w międzynarodowym ruchu regularnym. W latach 2009-2017 ten przyrost wyniósł średnio 41%, a w odniesieniu do poszczególnych krajów, nawet 100% czy 200% (ULC 2018).
Dlatego też w procesie podejmowania decyzji dotyczącej wyboru miejsca recepcji turystycznej szczególną rolę odgrywa nie tyle odległość od miejsca emisji, ile przede wszystkim wiedza o walorach decydujących o jego atrakcyjności turystycznej, tym samym o wizerunku miejsca docelowego.

[frg. wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

, , ,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści