Aleksandra Kruk

Postulaty polityczne i wyborcze partii politycznych

30,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 216

Format: B5

Rok wydania: 2021

Kategoria:

Opis

Artykułowanie postulatów rozumianych jako „życzenia dotyczące spraw politycznych,
społecznych bądź ekonomicznych” należy do ważnych obszarów aktywności
partii politycznych i dotyczy wielu zróżnicowanych wyzwań, które towarzyszą
działalności politycznej, między innymi logistycznych, społecznych i prawnych,
powiązanych ze stopniem zinstytucjonalizowania życia politycznego oraz kultury
politycznej i poziomu stabilności życia politycznego. Klasyczna ocena wyrażanych
postulatów sprowadza się do odpowiedzi na pytania: Kto? Gdzie? W jaki sposób?
W jakiej sytuacji? Z jakim merytorycznym czy emocjonalnym przekazem?
Taki skrótowy przegląd wymaga doprecyzowania i pytań szczegółowych. Zatem:
Czy autor (indywidualny bądź zbiorowy) postulatów zapisze się, jako podmiot,
który coś po sobie zostawił? Czy przyjęte metody zaskakują, czy też należą do
zrutynizowanych? Czy zastosowane środki dowodzą zmian cywilizacyjnych? Czy
zyskują zrozumienie i poparcie w środowisku? W jakiej atmosferze postulaty są
artykułowane? Czy zastosowane środki świadczą o przesuwaniu granic światopoglądowych
i mogą wymagać dostosowania prawa do nowych wyzwań i sytuacji?

[frg. wprowadzenia]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści