Bohdan Halczak

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie

30,45 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 280

Format: B5

Rok wydania: 2011

Kategoria:

Opis

Uwaga badaczy zajmujących się dziejami partii koncentruje się w dużej mierze na postaciach z komunistycznego establishmentu, pełniących funkcje przywódcze w aparacie partyjnym. Tego rodzaju publikacje wywołują na ogół największe zainteresowanie mediów oraz szeroko pojętej opinii publicznej. Część badaczy zajmuje się wybranymi aspektami polityki PZPR, na przykład wobec Kościoła katolickiego lub chłopów. Istnieje stosunkowo niewiele publikacji, poświęconych terenowym strukturom PZPR. Do tej grupy należy praca Mariusza Jastrzębia poświęcona działalności Wydziału Propagandy Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR, który nie obejmował stolicy, lecz województwo warszawskie. Autor przedstawił strukturę i pracowników Wydziału oraz jego realną działalność. Praca powstała pod kierunkiem profesora Marcina Kuli z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pod kierunkiem M. Kuli powstały również dwie ciekawe prace przygotowane przez grupę młodych badaczy: Pierwsza praca jest poświęcona działalności zakładowej organizacji PZPR we wrocławskim „Pafawagu”, na początku lat pięćdziesiątych. Druga publikacja to studium działalności PZPR w województwie gdańskim w latach 1949-1953. Jak zaznaczył we wstępie pracy Marcin Kula celem autorów nie było spisanie dziejów PZPR w tym regionie, lecz analiza tego przypadku, jako przeciętnego, typowego dla dużej części ówczesnej Polski. […] Celem niniejszej pracy nie jest również przedstawienie kronikarskiego zapisu dziejów PZPR w mieście i powiecie Zielona Góra, lecz analiza funkcjonowania ustroju komunistycznego przez pryzmat powiatu. Zakres badawczy pracy obejmuje dwa powiaty: miasto Zielona Góra (funkcjonujące na prawach odrębnego powiatu) oraz powiat zielonogórski, który miał charakter wiejski. Umożliwiło to przedstawienie funkcjonowania instancji partyjnych zarówno w mieście przemysłowym, jak i w środowisku wiejskim.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści