Polacy – Niemcy. Pogranicze, studia historyczne

35,70  10,00 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 341

Format: B5

Rok wydania: 2006

Kategoria:
m.in.:
J. Dudek, Kilka uwag o niepełnym powodzeniu jednej z misji Brunona z Kwerfurtu. K. Benyskiewicz, Stosunki polsko-niemieckie w dobie rządów Władysława Hermana. B. Bobrowski, Istota przełomu XIII wieku na Śląsku,  K. Bobrowski, Ze studiów nad wzajemnymi relacjami dwóch hanzeatyckich miast: Strzałowa i Lubeki (na przełomie XIII/XIV wieku),D. Dolański, Historiografia niemiecka w warsztacie historyków polskich XVI-XVIII wieku. J. Kuczer, Podstawy kształtowania kontaktów szlachty krośnieńskiej i głogowskiej z prowincją wielkopolską w okresie wczesnonowożytnym (1526-1741).  B. Burda, Porządki szkolne. Ordynacje, Plany lekcji i Regulaminy protestanckiego szkolnictwa średniego na Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym. J. Zdrenka, Niewykorzystane źródło epigraficzne dla obszaru dawnej Nowej Marchii na przykładzie Sulechowa.
Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Redaktor

Brak dodanego spisu treści