i in., Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

(Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

68,00 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 298

Format: B5

Rok wydania: 2019

Kategorie: ,

Opis

Naukowa eksploracja niepełnosprawności intelektualnej, zainicjowana jej zidentyfikowaniem i wyodrębnieniem spośród innych zaburzeń psychicznych, jak też sposób rozwiązywania kwestii początkowo związanych tylko z opieką, a później także z szeroko rozumianą edukacją i rehabilitacją dzieci, młodzieży i dorosłych osób z tym zaburzeniem, w znacznym stopniu zależała i nadal zależy od stosunku danego społeczeństwa do tej niepełnosprawności, jak też do osób nią dotkniętych. W miarę humanizacji życia społecznego, jak i w toku inicjowanych badań i organizacyjnych działań zmierzających do wyodrębnienia, zdiagnozowania i poddania profilaktyce wielu nadal niekorzystnych w życiu osób z tą niepełnosprawnością zjawisk, coraz skuteczniej jest eliminowana ich izolacja i dyskryminacja na rzecz dążenia do społecznej integracji, inkluzji i normalizacji warunków życia. Bez wątpienia urealnieniu uczestnictwa i upodmiotowieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich formach czy płaszczyznach życia społecznego sprzyjać będzie, ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku, skuteczna realizacja założeń Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

[Ze wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści