Marek Tomaszewski

NAKŁAD WYCZERPANY!!! Rola człowieka w cyfrowej transformacji gospodarki w trakcie i po pandemii COVID – 19

24,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 154

Format: B5

Rok wydania: 2022

Kategoria:

Opis

Współczesna gospodarka polska nie jest zaliczana do najnowocześniejszych w skali światowej czy też w skali ogólnoeuropejskiej. Polskie przedsiębiorstwa dobrze lub bardzo
dobrze radzą sobie w tych sektorach, w których wykorzystywane są niskie albo średnioniskie technologie. Do silnych stron naszej gospodarki zaliczyć można między innymi: sektor spożywczy, meblowy, części samochodowych czy też materiałów budowlanych.
Niestety zdecydowanie mniej podmiotów funkcjonuje w sektorach bazujących na wysokich lub średniowysokich technologiach. Jeśli na strukturę technologiczną polskiej
gospodarki nałożymy dodatkowo strukturę uwzględniającą klasy wielkości badanych
podmiotów, wówczas okaże się, że typowym polskim przedsiębiorstwem będzie mikroprzedsiębiorstwo oparte na niskich lub średnioniskich technologiach. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy mikro lub małe przedsiębiorstwa oparte na niskich technologiach mają szanse przetrwać i nadążać za dynamicznie zmieniającym się otoczeniem,
zwłaszcza w warunkach postępującej globalizacji?
Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Można znaleźć wiele argumentów, które sugerują odpowiedź negatywną, między innymi: coraz łatwiejszy dostęp do produktów wytwarzanych w Chinach dla rynków na całym świecie, w tym i Polski oraz rosnącą rolę globalnych korporacji we współczesnej gospodarce.

[frg. wstepu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści