Promocja!
Kazimierz Bartkiewicz

Myśl historyczna w Polsce nowożytnej a dzieje ziem nadodrzańskich. Zbiór studiów

18,00  5,25 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 263

Format: B5

Rok wydania: 2001

Kategoria:

Opis

m. in. :
Oświeceniowe spory i dociekania wokół początków narodu polskiego, [w:] Świadomość historyczna Polaków. Problemy i metody badawcze, red. J. Topolski, Łódź 1981, s. 290-342.
Wyobraźnia i historia w polskim oświeceniu, „Przegląd Humanistyczny” R. XL, 1996, nr 1, s. 175-191. „Memoriał” Adama Naruszewicza w kręgu naczelnych idei oświecenia, [w:] Adam Naruszewicza i historiografia oświecenia, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998, s. 68-78. Tadeusza Morskiego uwagi o historii w projektowanym przez niego kształceniu polskich dyplomatów (1792), [w:] Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Henrykowi Kocójowi, Katowice 2001. Siedemnastowieczni historycy polscy o współczesnych im ziemiach nadodrzańskich, [w:] Eruditio et interpretatio. Studia historyczne, red. Z. Chodyła, Poznań 1997, s. 321-333.
[Notka Bibliograficzna]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści