Anna Szóstak

Multiwersum Terry’ego Pratchetta w siedmiu odsłonach. Świat Dysku w świetle filozoficzno-aksjologicznej problematyki współczesności (szkice)

29,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 172

Rok wydania: 2022

Opis

Pratchettowski Świat Dysku to ubrane w fantastyczny kostium imago mundi naszej współczesności, ze wszystkimi jej problemami, bolączkami i wyzwaniami, ale też potrzebami, wyobrażeniami oraz nadziejami. Autor serii konsekwentnie, punkt po punkcie, przedstawia i odsłania w kolejnych częściach cyklu rozmaite formy oraz aspekty jego funkcjonowania, zarówno w wymiarze rzeczywistości namacalnej, jak i w warstwie ideowej oraz świadomościowej: od mitologii genezyjskiej jako idei założycielskiej poczynając, poprzez wnikliwą analizę struktury, organizacji i przejawów
życia społecznego, a na pojmowaniu boskości, aksjologii oraz imaginarium metafizycznym kończąc.
Praca niniejsza nie ma ambicji bycia wyczerpującą monografią cyklu, który – notabene – nie tylko, rzecz jasna, za sprawą swojej objętości (seria liczy czterdzieści tomów), stanowi opus magnum Terry’ego Pratchetta, ale przede wszystkim ze względu
na fakt rozległości i bogactwa świata przedstawionego oraz kwestii i zagadnień poruszonych w związku z jego poszczególnymi stronami oraz płaszczyznami. Zawarte
w tym zbiorze szkice są ledwie próbą zakreślenia ram interpretacyjnych tego wielkiego literackiego przedsięwzięcia i – nie boję się tego określenia – wielkiego oraz uniwersalnie zakrojonego dzieła, które w komicznej odmianie fantasy może się śmiało równać z dokonaniami Tolkiena i jego światem Śródziemia.

[frg. wstępiu]

Dodatkowe informacje

Autor

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści