Eunika Baron-Polańczyk

Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno – informatycznej

21,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 254

Format: B5

Rok wydania: 2007

Kategorie: ,

Opis

Żyjemy na progu XXI wieku, wkraczamy w nową epokę nazywaną cyfrową i obserwujemy dynamiczny rozwój technologii informacyjnych (dalej: TI) oraz przeobrażanie się społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne (dalej: SI). Egzystujemy pod przemożnym wpływem mediów, które zmieniają styl życia, szczególnie młodego pokolenia nazywanego „pokoleniem medialnym i mobilnym”. To właśnie te zmiany zachodzące w społeczeństwie wymuszają zmiany w edukacji, na skutek czego współczesnej szkole stawiane są odmienne od dotąd stosowanych cele, zadania, metody i formy oraz środki naukowo-dydaktyczne.
[…] Zawarte w niniejszym opracowaniu zagadnienia dotyczą projektowania i wykorzystywania MMD rozpatrywanego w różnych kontekstach – uwzględniając wyżej zarysowane aspekty w obszarze edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Teoretyczne rozważania stanowią ważne przesłanki, które były przydatne w procesie analiz i interpretacji uzyskanych wyników badań środowiskowych nad projektowaniem i wykorzystywaniem MMD przez nauczycieli. Przyjęte teoretyczne podstawy pozwoliły na właściwe wyjaśnianie faktów zgromadzonych w materiale empirycznym.

[Fragment Wstępu]

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści